Ocena i dopasowanie siodła

Polega na ocenie budowy konia, następnie stanu samego siodła oraz finalnie dopasowania siodła do konia również pod jeźdźcem.